Mitigasi (ID/MY)
Mitigasyon (PH)

Mitigation in the context of climate change, refers to human intervention to address anthropogenic emissions by sources and removals by sinks of all GHG, including ozone-depleting substances and their substitutes (Climate Change Act of 2009).

[ID/MY]

Mitigasi dalam konteks perubahan iklim, merujuk kepada campur tangan manusia untuk menangani pelepasan antropogenik dari sumber dan penyingkiran sinki GHG, termasuk bahan penipisan ozon dan penggantinya.

[PH]
Ang aksyon ng tao upang iwasan ang pagbabago sa klima tulad ng mga anthropogenic emissions o mga greenhouse gas na sanhi ng aktibidad ng tao at panipis ng ‘ozone’ sa himpapawid bunga ng mga polusyon.