Lahan basah (ID)
Tanah lembap
(MY)
Latian
(PH)

An area of marsh, fen, peatland or water, whether natural or artificial, permanent or temporary, with water that is static of flowing, fresh, brackish or salt including areas of marine water, with depth not exceeding during low tide.

[ID/MY]
Lahan basah (ID) / Tanah lembap (MY) adalah suatu wilayah yang tanahnya tergenang air (tawar, payau, maupun asin) karena keadaan tanah yang jenuh terhadap air.

[PH]
Isang lugar ng latian o tubig, natural man o artipisyal,
permanente o pansamantala, na may tubig na umaagos or hindi, sariwa, maalat o tubig-dagat, na may lalim na hindi lalampas sa panahon ng low tide.