Tutupan hutan (ID/MY)
Kagubatan
(PH)

Forest cover consists of natural and man-made forests, including forests within wetlands and built-up areas.

[ID/MY]
Tutupan hutan yaitu penutupan lahan oleh vegetasi dengan komposisi dan kerapatan tertentu, sehingga tercipta fungsi hutan antara lain iklim mikro, tata air, dan tempat hidup satwa sebagai satu ekosistem hutan (ID) / iklim mikro, sistem air, dan habitat haiwan sebagai satu ekosistem hutan (MY).
(Penjelasan pasal 18 ayat (1) UU Nomor 41/1999)

[PH]
Ang kagubatan ay binubuo ng natural at gawa ng tao, kabilang ang mga kagubatan sa loob ng wetlands o at mga built-up na lugar.